• Strona główna
 • O Nas
 • Oferta szkoleń
 • O szkoleniach
 • Szkolenia z prawa autorskiego
 • Szkolenia z ochrony danych osobowych
 • Windykacja
 • Konsultacje
 • Szkolenia otwarte
 • Szkolenia zamknięte
 • Szkolenia branżowe
 • Eksperci Instytutu
 • Konsultacje
 • Współpraca
 • Polityka prywatności
 • Kontakt z nami
 • Kodeks Spółek Handlowych w praktyce

   

   

  O SZKOLENIU
  Termin szkolenia:  22 stycznia 2015r. (czwartek)
  Czas trwania: 7 godz.
  Godzina rozpoczęcia: 9.30
  Miejsce: Instytut Szkoleń Prawniczych Sp. z o.o.
  Adres: al. Korfantego 141, 40-154 Katowice - sala szkoleniowa na I piętrze
  Zgłoszenia: drogą elektroniczną na adres - kontakt@i-isp.pl, więcej informacji pod tel. 602 798 385

  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

  • zrozumienie wzajemnych relacji między organami spółki,
  • poznanie zasad prawidłowego zwoływania i przeprowadzania posiedzeń organów,
  • zaznajomienie się z regulacjami newralgicznymi dla sprawnego funkcjonowania spółki,
  • zapewnienie zasad prawidłowej realizacji obowiązków rejestrowych i sprawozdawczych spółki,
  • poznanie najistotniejszych zagadnień związanych z kapitałem zakładowym spółki.

  Prowadzący szkolenie:

  Adwokat Katarzyna Stabińska - ekspert w zakresie prawa handlowego, prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek, w tym w doradztwie na rzecz spółek publicznych i grup kapitałowych.
  Koordynator prawny przedsiębiorców, w tym grupy kapitałowej będącej jednym z wiodących w kraju podmiotów działających w branży logistycznej.
  Doradca przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, m.in. spółce publicznej będącej liderem producentów i sprzedawców masztów flagowych w Polsce.
  Pełnomocnik w procesach związanych z upadłością spółek, doradca prawny przy zawieraniu kontraktów gospodarczych.

  Prawnik Piotr Wielgosz – specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie handlowym i prawie rynków kapitałowych. Zajmuje się m. in. opracowaniem procedur i skutków przekształceń kapitałowych w spółkach i grupach kapitałowych; prawnymi aspektami (w tym oceną ryzyka prawnego) działalności uczestników rynków finansowych, w tym działalności na rynku Forex, a także bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.
  Pracownik Zespołu Prawa Handlowego i Rynków Kapitałowych w Kancelarii SZiP
  Redaktor naczelny Newslettera Prawniczego Kancelarii SZiP. Prelegent licznych szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców.

  PROGRAM SZKOLENIA
  ZARZĄD – charakter organu, jego pozycja w spółce, kompetencje
  • Kompetencje Zarządu według KSH i aktów korporacyjnych spółki
  • Pozycja Zarządu względem pozostałych organów spółki
  • Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
  • Zasady podejmowania decyzji przez Zarząd zgodnie z KSH i aktami korporacyjnymi spółki
  • Mandat i kadencja członków Zarządu
  • Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu
  • Pełnienie funkcji członka zarządu a kontrakt ze spółką
  • Odpowiedzialność członków Zarządu wobec spółki oraz wobec osób trzecich

  REPREZENTACJA SPÓŁKI
  • Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH i aktami korporacyjnymi spółki
  • Kto może reprezentować spółkę?
  • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
  • Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
  • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
  • Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa
  • Pełnomocnik członka zarządu
  • Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
  • Umowa między spółką a prokurentem lub pełnomocnikiem
  • Odpowiedzialność pełnomocników i prokurentów

  RADA NADZORCZA - charakter organu, jego pozycja w spółce, kompetencje
  • Miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH i aktów
  korporacyjnych spółki
  • Kompetencje Rady Nadzorczej względem Zgromadzenia Wspólników / Walnego
  Zgromadzenia
  • Kompetencje Rady Nadzorczej względem Zarządu
  • Nadzór indywidualny
  • Granice nadzoru Rady Nadzorczej
  • Uprawniania i obowiązki indywidualne Członków Rady Nadzorczej
  • Kadencja i mandat Członka Rady Nadzorczej
  • Zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą
  • Regulamin Rady Nadzorczej
  • Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

  ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW/WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - charakter organu, jego pozycja w spółce, kompetencje
  • Relacje między Zgromadzeniem a Radą Nadzorczą
  • Relacje między Zgromadzeniem a Zarządem
  • Kompetencje i obowiązki Zgromadzenia wynikające z ustaw
  • Kompetencje i obowiązki Zgromadzenia wynikające z aktów korporacyjnych
  • Uprawnienia i obowiązki Wspólników/ Akcjonariuszy (z uwzględnieniem specyfiki wspólnika samorządowego)
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia
  • Zgromadzenie Zwyczajne i Nadzwyczajne
  • Zasady zwoływania Zgromadzeń
  • Przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA
  • Zasady podejmowania uchwał
  • Zaskarżanie uchwał

  OBOWIĄZEK OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu
  • Analiza sprawozdań finansowych
  • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego
  • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje
  • Zatwierdzanie sprawozdań
  • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SPÓŁKI – PRAWNE REGULACJE
  • Prawo do informacji w spółce akcyjnej
  • Prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych i sankcje w przypadku uchybienia im
  • Zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek kapitałowych i sankcje w przypadku uchybień

  AKCJONARIUSZE I AKCJE SPÓŁKI – REGULACJE KSH
  • Kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?
  • Świadczenia akcjonariuszy
  • Przenoszenie akcji – prawa i obowiązki
  • Wykup akcji
  • Prowadzenie księgi akcyjnej zgodnie z przepisami KSH

  SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
  • Obowiązek ujawniania danych w KRS
  • Zasady składania dokumentów do sądu
  • Rodzaje i skutki wpisów
  • Zasady rządzące rejestrem
  • Uzyskiwanie danych z KRS

  PRAKTYKA DOKUMENTACYJNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH DYKTOWANA REGUŁAMI KSH
  • Dokumenty ustrojowe i organizacyjne
  • Treść Aktu Założycielskiego - wprowadzanie zmian
  • Umowa, statut spółki – wprowadzanie zmian
  • Jakie są Regulacje dotyczące zarządzania spółkami zależnymi?
  • Dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej.

  ODBIORCY SZKOLENIA

  • członkowie zarządów, rad nadzorczych,
  • dyrektorzy i pracownicy biur zarządów,
  • kadra zarządzająca.

  METODY SZKOLENIOWE
  • wykład;
  analiza przypadków;
  • analiza dokumentów,
  dyskusja.

  KOSZT SZKOLENIA

  430 PLN przy rejestracji do 2 tygodni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
  480 PLN przy rejestracji w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

  Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, lunch, napoje, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

  Rabaty ISP:
  10 % przy zgłoszeniu 1 osoby na 2 szkolenia lub 2 osób z tej samej firmy/instytucji,
  15 % przy zgłoszeniu 1 osoby na 3 szkolenia lub 3 osób z tej samej firmy/ instytucji,
  20 % przy zgłoszeniu 5 i więcej osób z tej samej firmy/ instytucji.
  Zwolnienie z VAT:
  Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia uczestników 
  z obowiązku płacenia podatku VAT.
  Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT 
  w wysokości 23%.

  Szczegółowe informacje na temat powyższych szkoleń można uzyskać dzwoniąc pod numer
  tel. 602 798 385 oraz pisząc na e-maila: d.gaik@i-isp.pl

   

   

  zwiń
  pn. wt. śr. czw. pt. sob. nd.
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  szkolenia otwarte

  Kontakt

  al. Korfantego 141
  40-154 Katowice

  e-mail
  kontakt@i-isp.pl
  tel. 602 798 385

  Zaufali nam:

  Kancelaria SZiP
  Fundusz Górnośląski
  TAURON